Các bác ơi giúp em với:em bạc má trông của em đang bình thường tự nhiên lăn ra chết để lại 1 mình em mái đơn côi.Nên em định tìm cho nó 1 "tấm chồng" mới nhưng không biết có ghép được không?các bác cho em í kiến với,cả cách ghép làm sao cho bọn nó sông hòa thuận nữa.hix nhìn nó 1 mình mà thấy tội