Lục thấy trên mạng, hình như của người Trung Quốc họ ghi âm lại tiếng hót của các loài chim rồi tập hợp thành đĩa CD. Địa chỉ này chỉ nghe online được thì phải. Muốn load về máy có lẽ phải nhờ bác nào đó thạo tiếng Trung xem họ. Bác nào muốn copy về máy có thể dùng phần mềm Audicity để ghi âm lại thành file. link
http://web.ezpeer.com/cd/c6869s2482.html