Em muốn lập hội chơi chim yến ở việt trì. Ai cung sở thích anh em cùng giao lưu nhé. Liên hệ với em 0983947978. Nhà em ở nông trang.