Mình đang tìm tên loại rêu cảnh có tốc độ sinh phát triển thật nhanh nhưng không biết là loại nào, mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn vì đã đọc tin.