Thân chào tất cả các bạn cùng chung đam mê!

*Mình là người mới.. Bồ câu của mình cứ nuôi lên được khoảng 2p là bị sưng mang, lúc trước mình trị = formon nhưng không thành công nghe nhièu bạn nói thuốc tím cũng trị được nên mình tiếp tục thử.. 1g/0,5l nước (chai nước suối nhỏ)cho vào hồ 6 nắp chai/100l. Mấy hôm nay thấy có vẻ hiệu quả tuy rằng vẫn rụng lai rai, các bạn có cách gì hay hơn zui lòng chỉ dẫn thêm,biết ơn rất nhìu.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô năng đối diện bất tương phùng.