Mình nghe nói quỳ qua tử là thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mấy pé ham. Bạn nào biết chỗ bán ở TPHCM và đã từng sử dụng xin vui lòng cho biết. Nếu có ảnh post lên thì càng tốt vì mình chưa hế biết mặt mũi cái hạt đó ra sao. Cảm ơn các bạn trước