En có một con HB chỉ thích ăn dế, muốn chiều em nó nhưng khó quá vì gờ hết mùa rồi. Bác nào biết xin chỉ dùm em cách nuôi Dế mới.