Các bạn ai có kinh nghiệm thay tăng phô cho máng đèn Ben Xiang xin chi cách. Mình gặp khó khăn với 2 ổ cắm điện không biết phải gỡ chúng ra như thế nào để có thể kéo được tăng phô ra ngoài.