các bác à em mới mua được một cặp dẻ cùi xanh còn có nơi gọi là phượng hoàng đất đó các bác nhưng chim vẫn chưa chịu ăn cám có bác nào biết cánh nào cho nó mau ăn cám chỉ giáo em với nhé và cho em hỏi ít kinh ngieemj về chăm sóc laọi chim này em xin cảm ơn! à mà bác phoenix108 cũng nuôi một con giống như vậy đó!