Mình có nuôi 1 cặp Ngân Long, mỗi con dài cũng khoảng hơn 40cm một tí, lúc mới mua về thỉ trên vảy gần lưng mỗi con có nhiều đốm trắng, ko biết đó có phải là nấm ko hay là trên lưng cá những vây đó chưa lên màu trắng bạc nên vẫn còn đen, những chỗ trắng kia có phải là đã lên màu trắng bạc. Mong mọi người chỉ giúp xem nên làm như thế nào để hết những đốm trắng đó hay cứ để bình thường vì cá chưa phát triển nên như thế, mình nhìn thấy chỗ vây gần lưng đang đen tự nhiên lốm đốm trắng thấy rất xấu cá