một bông Mokara mới nở mời các bác cùng thưởng hoa...em còn chưa biết là Mokara gì nữa. bác nào biết cho em xin cái tên nhé. em cảm ơn