Mình có một số chậu kiểng ( khoảng 5 chậu ) Sơn tùng - Mai chiếu thủy. Mình mua chai nước màu xanh tưới tuần 1 lần được không các bạn. AE nào có thể chỉ cho mình cách chăm sóc để mấy cây này luôn xanh tốt không. Cám ơn các bạn đã xem tin.