thử pót vài tấm hình;[IMG]http://www.fileden.com/files/2008/9/17/2102767/