Xin hỏi ở sài gòn , các bác nào biết chỗ bán cá phượng hoàng loại Apistogramma và Hồng Mi xin chỉ mình. Hiện nay BI không nhập cá về nữa và Cao Quí cũng không thấy về các loại cá này. Ai biết chỗ nào bán thì xin chỉ dùm mình. Cám ơn rất nhiều