Name: No name
Dimentions (LxDxH ,cm): 80x45x45
Capacity, litres: 162
Age, week:
Plants: isn't filled
Fish: Galaxy,red cherry shrimp
Lighting Type/Power: Fluorecent FSL 2x36 = 72W
Linghting Time of a day: isn't filled
CO2 System: isn't filled
Filtration: isn't filled
==========================================

Bể dài 80,45,45 , 2 bóng 36W ,

Cây : dương xỉ Châu Phi ,lá kim ,philippin, rêu Xmax,peacok, Brazil ,flame,stringy,mosball, Súng đỏ ,cỏ trúc ,cói thanh hóa ,ráy mini,ráy thường .

Cá: Galaxy,red cherry .

Ghi chú: bể này tác giả không tính dung tích và gửi bài thi sai nhóm, thuyết minh thiếu nhiều dữ kiện