Mình có cục san hô dáng đẹp,có ý thay đá cho hồ TS,nhưng sợ PH tăng.Vậy mình có thể phủ bên ngoài lớp ximăng được không vậy mấy huynh?