Cá 7 màu sống trong môi trường PH bao nhiêu ? Nhiệt độ nước ?
7 màu thích nước động hay nước tĩnh ?
7 màu thích mực nước cao bao nhiêu từ đáy đến mặt nước ?
Nuôi trong nhà thiếu ánh nắng có làm khung xương cũng như màu sắc của cá kém phát triển , kém rực rỡ ? Vậy nên chăm sóc tốt nhất ở trong nhà hay ngoài sân có nắng ?
Nên chăm cá bột từ bé trong môi trường như thế nào để đạt được màu sắc cũng như kích thước vây , đuôi ở tỉ lệ tốt nhất ?
Cá mái nếu nuôi tách biệt từ nhỏ có phải sẽ vẫn mang bụng trứng , và chết vì không đẻ được ?
Nên ghép cặp trống mái khi bụng cá mái đã to tròn hay khi bụng còn nhỏ ?
Hai con cá cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha ghép với nhau có đồng huyết ?
Nên cho cá ăn nhiều lần trong ngày , mỗi lần một ít ?
Cảm ơn ý kiến của mọi người !