các bác cho em hỏi cây vảy rồng có công dung gì không em đươc một người bạn cho mà không biêt nó có tác dung gì cám ơn nhiều