Hồ em setup được 2 tháng mà đã ra đi hết 4 chú bóng vàng và 2 chú bút chì .Em dùng nền ADA và có CO2 1gio5t/s. Cứ thả cá vào ngày hôm nay qua ngày sau là lên đường, trong khi đó những con cá neon thì sống khỏe mạnh. Mong giúp đỡ.