nhà mình có nuôi 2 pé hams,1 pé đực & 1 pé cái ,2 pé đã đẻ 1 lứa ùi,nhưng sao bây giờ mình thấy 2 pé chỉ ăn xong là nằm ngủ,ko thèm chạy whell lun,trải mùn cưa vào là mấy pé bưoi zô nhà ah,mình cũng để ý là 2 pé ko xxx lần nào nữa,zậy 2 pé nhà mình bị j zậy?