Theo đề nghị của yeurua và chu_ki_nhong, mình đưa ra ý kiến là chiều t7 này, tức là 11/10/2008, a e nuôi bò sát sẽ off tiếp 1 buổi tại Bách Thảo, 2h có mặt đầy đủ / .
Đề nghị ai đi thì đăng kí danh sách ( để còn bít ai trốn thì buổi sau phạt tiền n'c ) ).
Em đăng kí 1 suất: tuấn tóp + 1 em green vừa bắt lại của chu_ki_nhong :P
sđt: 01684493242
To yeurua: hum đấy nhớ mang cả 2 em beared và em tegu đi cho a e mở rộng tầm mắt nhá
p/s: ai có máy ảnh thì mang đi hộ em ạh 8->