Mode làm ơn chuyển sang mục mua bán dùm,Cám ơn nhiều.
Bán lũa:không ra màu,chìm,dài 4 tấc.Giá 250 ngàn.Bạn nào mua mình sẽ tặng luôn khúc 2:là gỗ trắc,dài 7 tấc.LH:Khanh:0984626069
Khúc 1bán)

[URL=http://g.imageshack.us/img391/khuc11be5.jpg/1/][IMG]

[URL=http://g.imageshack.us/img147/khuc1jd8.jpg/1/][IMG]http://img147.imageshack.us/img147/khuc1jd8.jpg/1/w1376
Khúc 2khuyến mãi)

[URL=http://g.imageshack.us/img147/khuc2ec5.jpg/1/][IMG]