Em định dùng nền của bác Codai và ADA chung với nhau cho đỡ chi phí AE nào có nhã ý thì góp ý giúp em tí.Dự định trải lớp nham thạch ở dưới tiếp theo là nền của bác codai và ADA trên cùng.giúp em nha mấy bác.Thank