một tràng pháo tay cho em rùa này đi.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...7&ChannelID=17