Đang chuẩn bị đi hà nội , cần mua 1 lọc ngoại jebo 825 và 1 lọc thác jebo 508 .

Vậy nhờ anh em ở HN tư vấn giúp và cho cái báo giá để tôi chuẩn bị đạn dược ghé lấy luôn !

Cám ơn nhiều.