Có pác nào trồng trầu bà trông bể thủy sinh ko ? minh có để thử vào ,được 1 tuần mấy em 7 màu bị tưa đuôi rùi chết , ko biết có phải do trầu bà ko nhỉ