Chiều nay, khoảng 2g30' đã sảy ra cháy lớn ở một nhà máy(chưa biết tên) có rất nhiều thùng nhựa theo thông tin là hóa chất. Sau khi cháy khoảng 20p xe chữa cháy mới đến hiện trường, nhưng không thể khống chế đám cháy vì quá lớn.
Khi mới phát cháy.
Khoảng 15' sau.


Chưa rõ thiệt hại về người và của.