Xin hỏi co' ai xài lọc thác AquaClear cho hồ nuôi CRS chưa.
Mình tìm cả làng mà chỉ thấy bà con dùng lọc bình canister nhiều thôi

Trong hồ mình 125gal có 3 lọc Aquaclear 110 với than, bio-insert, xôp'

Thây' nươc' cũng trong và CRS cũng có baby. Lọc nầy chạy rất êm và ít bị khựng khi mở máy trở lại sau khi cho CRS ăn.

Xin thêm y' kiến của diễn đàn về lọc nầy

Cảm ơn