các bạn cho mình hỏi super red lột ra làm sao...mình phải làm gì cho nó lột hết chữ vậy.Có cách nào cưỡng ép cho nó lột hết ko ?Khi cá lột thì mình cần phải chuẩn bị gì.Bạn nào có kinh nghiệm thì share cho mình với.Cám ơn rất nhiều