ai bik giá của hedgehog chỉ em với! em muốn mua mà ko bik rõ vể giá cả và nơi bán tụi này ở đâu!