theo mấy anh thì 2 loại đầu này loại nào đẹp hơn và to hơn mong mấy anh chỉ giáo để em và anh em trên diễn đàn đi mua cá đễ lựa một chút đó mà .