Mình muốn đặt làm một loạt các bể nhỏ 30x30x30, dựng làm 3 tầng và tầng cuối là một bể lọc sump,.. các bể đều thông với nhau giống như các tiệm bán cá vậy . Xin hỏi bạn nào có sơ đồ thiết kế dạng bể giống vậy không, cho mình xin với.
Xin cảm ơn