e có tròng 1 bụi hỏ vĩ 3 lá.nhung hôn ròi e cắt tỉa xong thì có một số cây thúi cả thân lun.bác nào biêt nguyên nhân jup hô vĩ e với ạ......nhân tiên cho e hỏi lun.vẩy óc xanh và đỏ phải tỉa nhu thế nào để cho nó thành bụi hay thành khói dc ạ.ý e là ta c­ắt ngang thân hay cắt xuóng gôc mong cả nhà jup đỡ............thanhksssss