các anh chơi chim xin làm ơncho em biết ở hà nội chỗ nào bán dế cho chim .em cảm ơn nhiều