Mấy bác cho em hỏi loại thức an JBL cho Tép, loại đó là lọ màu vàng có hình mấy con Tép đúng không ạ, hẹt bên trong của nó màu nâu (nếu hạt màu nâu sao Tép lên màu đỏ nhỉ) bác nào đã dùng thủ và có kinh nghiệm chỉ giáo em với, hihi