e nuôi 1 đàn cá vàng, khoảng 10 con. Nhưng ko hiểu sao cứ thỉnh thoảng lại chết 1 con.Bể của e phụ kiện đầy đủ,nước sạch, đủ điều kiện cho cá phát triển bt.Các bác gop ý giúp e.Thank các bác