Các MOD cho em hỏi tại sao em đăng bài ở mục này được mà sang mục mua bán trao đổi gia cầm lại bị hạn chế . Em xin cám ơn !