các anh cho e hỏi,nếu nuôi cá rồng nên làm bộ lọc tràn 5 ngăn nhu anh TPA hướng dẫn hay là dùng máy loc CF-1200 ?
e xin cảm ơn