Theo các bác thì hồ em 8tấc đang xài 2 bóng philip jờ em định thêm 1 bóng rạng đông nửa có được hôk vậy? Mà bóng rạng đông bao nhiu W là tốt..
THank trước.