Đây có phải là fox thái lan không? con chó nhà em mới đẻ nhưng con con lại có cái mụn ở trên lưng như cái bớt lúc trước thì không có không hiểu có cách nào chữa được không?