đại ca em vừa mua em nay đây là hình ảnh lúc cháu nó về nhà đc 1 tháng
theo em bit' dây là high Back Splendour (em nay lai giua~ huyet va qb cao lưng thì phải)
lúc ổng mua moi 25cm va giá la 12 triệu
các bác cho y kiến hem bit' la đắt hay rẻ
vi em nghe noi' loại nay cao nhất la 550$
các bác cứ cho ý kiến thoải mái nha
thank


Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 và dung lượng 134KB.
Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 và dung lượng 134KB.


Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 và dung lượng 112KB.
Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 và dung lượng 112KB.

Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 và dung lượng 111KB.
Ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Ấn vào đây để xem ảnh nguyên bản. Ảnh nguyên bản có kick thước 1024x768 và dung lượng 111KB.