Mình gửi bài trả lời, nhưng thấy chưa hợp lí muốn sửa đôi chút mà không thấy nút sửa đâu.
Bình thường các forum để 5 phút từ khi post bài là sửa không dấu vế. Sau đó nếu sửa có chú thích ở dưới. Ở aquabird thì ko thể sửa dc