EM thấy ở TP Vinh có rất nhièu người chơi lan.Em lập Topic này mong Các bác,các anh,các chị có cùng đam mê sẽ góp ý nhằm chia sẻ kinh nhiệm chơi lan cho phong phú hơn.