Anh em box chim hưởng ứng phong trào tý nhể?? Chủ nhật tuần tới là SN lần thứ 2 của forum Aquabirdvn, mời mọi người vào đăng ký tại đây