Bể mình mới cắm cây nên thả tạm mấy em cá mồi (không rõ loại gì, chắc là cá trâm). Hôm nay thấy nó mút thành bể và rỉa rỉa bụi và rêu bám trên mặt lá cây. Có nhìn kỹ, lá cây không ảnh hưởng gì, chắc chắn. Chú ta có vẻ rất chăm chỉ (vì mình cũng không cho ăn gì cả), nên đã làm 1 số lá sạch hẳn ra, mình thấy hiệu quả phết. Không biết bạn nào đã nuôi cá này cho biết cá này có thể dùng thay cá ăn rêu đc ko và nuôi trong bể thủy sinh có ảnh hưởng gì không nhỉ?