mọi người có ai biết cách chuyển gà từ Bắc vào Nam thì chỉ cho mình với. Xin Cảm Ơn Rất Nhiều. Thân!!!...