tui mới chơi cá dc 1 tháng rùi ! giờ định tậu thêm 1 hồ nui cá rồng với cửu sừng ! bác nào bik nui cá rồng và cửu sừng xin chỉ giáo cho !