Có anh em nào ở Pleiku không vậy? Hôm nào tổ chức đi bẫy Khuyên cho xôm tụ.