http://upnhanh.com/userimages/images...yzt339637.jpeg
Đây là 1 con gà nòi của tôi đang nuôi. Gà được 7 tháng tuổi. Mới được bắt ra nuôi riêng.
Gà này có bộ lông gần như mã lại. Bản lông mã như lá tre: gà mã tre!