Chào mọi người,mình định nhờ mọi người tư vấn dùm mình cách làm sau để có 1 cây sanh đẹp,để mình bán có giá hơn.Cám ơn mọi người trước.Hình em nó đây
Toàn cảnh

Mặt trước

Mặt sau